wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Marcin Gołąb
Telefon komórkowy:
Telefon: (089) 623-25-98
Fax: (089) 623-25-92
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: informatyk
Komórka organizacyjna: Referat Ogólno-Organizacyjny
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Redaktor Techniczny BIP
Adres: Gmina Szczytno 12-100 Szczytno Sienkiewicza 1 623-25-80