wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Mariusz Drężek
Telefon komórkowy:
Telefon: (089) 6232400
Fax: (089) 6232592
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Rekreacji
Komórka organizacyjna: Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Rekreacji
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: Gmina Szczytno 12-100 Szczytno Sienkiewicza 1 623-25-80