wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Aleksandra Kandybowicz
Telefon komórkowy:
Telefon: (089) 623-25-90
Fax: (089) 623-25-92
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: inspektor ds.ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i ulg podatkowych
Komórka organizacyjna: Referat Finansowo-Podatkowy
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: