wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Edyta Farjan
Telefon komórkowy:
Telefon: (089) 623-25-86
Fax: (089) 623-25-92
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: inspektor ds. Ewidencji ludności w Referacie Ogólno - Organizacyjnym
Komórka organizacyjna: Referat Ogólno-Organizacyjny
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3