wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Krzysztof Fajbuś
Telefon komórkowy:
Telefon: 089 6232591
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy
Komórka organizacyjna: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: