wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Barbara Gołąb
Telefon komórkowy:
Telefon: 089 6232586
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: inspektor ds. Ewidencji ludności w Referacie Ogólno - Organizacyjnym
Komórka organizacyjna: Referat Ogólno-Organizacyjny
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: