wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Krzysztof Szydlik
Telefon komórkowy:
Telefon: 089 6232402
Fax: 089 6232592
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym
Komórka organizacyjna: Referat Rolny
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: