wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Milena Jankiewicz
Telefon komórkowy:
Telefon: 896232580
Fax: 896232592
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Referent
Komórka organizacyjna: Referat Ogólno-Organizacyjny
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Redaktor BIP
Adres: