wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Anna Kotfica
Telefon komórkowy:
Telefon: (089) 623-25-95
Fax: (089) 623-25-92
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: inspektor ds.ochrony środowiska i ochrony przyrody ny Środowiska i Promocji
Komórka organizacyjna: Ref. Rozw. Roln. Infrastr. Arch. i Ekol.
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: