wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Karolina Lewandowska-Zając
Telefon komórkowy:
Telefon: 896232581
Fax: 896232592
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: inspektor ds. Obsługi Biura Rady Gminy i Kadr
Komórka organizacyjna: Referat Ogólno-Organizacyjny
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Redaktor Techniczny BIP
Adres: