wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Małgorzata Czeczka
Telefon komórkowy:
Telefon: 89 6232596
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Referent
Komórka organizacyjna: SO
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Redaktor BIP
Adres: