wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Tomasz Radawiec
Telefon komórkowy:
Telefon: 896232585
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Referent
Komórka organizacyjna: Ref. Rozw. Roln. Infrastr. Arch. i Ekol.
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Redaktor BIP
Adres: