wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Kamil Maliszewski
Telefon komórkowy:
Telefon: (089) 623-25-81
Fax: (089) 623-25-92
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: sekretarz Gminy Szczytno/ pełnomocnik ds.. Informacji niejawnych
Komórka organizacyjna: Referat Ogólno Organizacyjny
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Administrator BIP
Adres: