wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Sławomir Wojciechowski
Telefon komórkowy:
Telefon: (089) 623-25-82
Fax: (089) 623-25-92
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Wójt Gminy Szczytno
Komórka organizacyjna:
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: