wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Szczegóły informacji:

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno

Data: 2012-10-16
Autor: Kamil Maliszewski
Treść informacji / streszczenie:
"Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno stanowiący Załącznik 1 do UCHWAŁY Nr XX/144/04 Rady Gminy Szczytno z dnia 14 lipca 2004 r. z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej UCHWAŁĄ Nr XXXVII/233/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 21 października 2005 r. Dokument zawiera plany inwestycyjne w świetle ZPORR
i sektorowych programów operacyjnych na lata 2004-2006 zawierający ówczesne propozycje zadań do realizacji w horyzoncie czasowym wykraczającym poza ramy Planu Rozwoju Lokalnego tj. w latach 2007-2013."

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno [819,45 KB] , data ogłoszenia pliku: 2005-11-03

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Kamil Maliszewski
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Kamil Maliszewski
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Marcin Gołąb
Data wytworzenia informacji 2005-11-02
Data udostępnienia informacji 2005-11-02