wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Szczegóły informacji:

Informacja o wynikach konsultacji programu współpracy na 2013 r.

Data: 2012-10-25
Autor: Monika Karolina Dąbkowska
Treść informacji / streszczenie:
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
projektu "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok"

 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Monika Karolina Dąbkowska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Monika Karolina Dąbkowska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Marcin Gołąb
Data wytworzenia informacji 2012-10-26
Data udostępnienia informacji 2012-10-26