wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Szczegóły informacji:

Nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Data: 2013-04-02
Autor: Agnieszka Krawczyk
Treść informacji / streszczenie:

Informacja Wójta Gminy Szczytno w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi!

SEGREGUJESZ PŁACISZ MNIEJ

Z dniem 1 lipca wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi!

PIERWSZY KROK:

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Szczytno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do dnia 15 maja 2013 r.
Druk deklaracji dostępny będzie w Urzędzie Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3,
12-100 Szczytno, na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl w zakładce "Ochrona Środowiska", u sołtysów oraz dostarczony za pośrednictwem poczty

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują

W zabudowie jednorodzinnej, dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego:

dla mieszkańców segregujących odpady:
• 12 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
• 18 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
• 23 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby i więcej.

dla mieszkańców niesegregujących odpadów:
• 24 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
• 36 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
• 46 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby i więcej.

W zabudowie wielorodzinnej, opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 8 zł za osobę, gdy segregujemy odpady lub 16 zł za osobę, gdy tego nie robimy

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy, domki letniskowe, zakłady pracy, miejsca gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza) opłata będzie zależeć od liczby zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

od właścicieli nieruchomości segregujących odpady komunalne ustalono niższą stawkę za pojemnik:
a) o pojemności 0,12 m3 - w wysokości 23 zł;
b) o pojemnInformacja Wójta Gminy Szczytno w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi!

SEGREGUJESZ PŁACISZ MNIEJ

Z dniem 1 lipca wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi!

PIERWSZY KROK:

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Szczytno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do dnia 15 maja 2013 r.
Druk deklaracji dostępny będzie w Urzędzie Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3,
12-100 Szczytno, na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl w zakładce "Ochrona Środowiska", u sołtysów oraz dostarczony za pośrednictwem poczty

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują

W zabudowie jednorodzinnej, dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego:

dla mieszkańców segregujących odpady:
• 12 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
• 18 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
• 23 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby i więcej.

dla mieszkańców niesegregujących odpadów:
• 24 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
• 36 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
• 46 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby i więcej.

W zabudowie wielorodzinnej, opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 8 zł za osobę, gdy segregujemy odpady lub 16 zł za osobę, gdy tego nie robimy

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy, domki letniskowe, zakłady pracy, miejsca gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza) opłata będzie zależeć od liczby zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

od właścicieli nieruchomości segregujących odpady komunalne ustalono niższą stawkę za pojemnik:
a) o pojemności 0,12 m3 - w wysokości 23 zł;
b) o pojemnInformacja Wójta Gminy Szczytno w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi!

SEGREGUJESZ PŁACISZ MNIEJ

Z dniem 1 lipca wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi!

PIERWSZY KROK:

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Szczytno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do dnia 15 maja 2013 r.
Druk deklaracji dostępny będzie w Urzędzie Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3,
12-100 Szczytno, na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl w zakładce "Ochrona Środowiska", u sołtysów oraz dostarczony za pośrednictwem poczty

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują

W zabudowie jednorodzinnej, dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego:

dla mieszkańców segregujących odpady:
• 12 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
• 18 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
• 23 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby i więcej.

dla mieszkańców niesegregujących odpadów:
• 24 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
• 36 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
• 46 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby i więcej.

W zabudowie wielorodzinnej, opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 8 zł za osobę, gdy segregujemy odpady lub 16 zł za osobę, gdy tego nie robimy

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy, domki letniskowe, zakłady pracy, miejsca gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza) opłata będzie zależeć od liczby zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

od właścicieli nieruchomości segregujących odpady komunalne ustalono niższą stawkę za pojemnik:
a) o pojemności 0,12 m3 - w wysokości 23 zł;
b) o pojemnInformacja Wójta Gminy Szczytno w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi!

SEGREGUJESZ PŁACISZ MNIEJ

Z dniem 1 lipca wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi!

PIERWSZY KROK:

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Szczytno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do dnia 15 maja 2013 r.
Druk deklaracji dostępny będzie w Urzędzie Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3,
12-100 Szczytno, na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl w zakładce "Ochrona Środowiska", u sołtysów oraz dostarczony za pośrednictwem poczty

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują

W zabudowie jednorodzinnej, dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego:

dla mieszkańców segregujących odpady:
• 12 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
• 18 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
• 23 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby i więcej.

dla mieszkańców niesegregujących odpadów:
• 24 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
• 36 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
• 46 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby i więcej.

W zabudowie wielorodzinnej, opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 8 zł za osobę, gdy segregujemy odpady lub 16 zł za osobę, gdy tego nie robimy

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy, domki letniskowe, zakłady pracy, miejsca gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza) opłata będzie zależeć od liczby zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

od właścicieli nieruchomości segregujących odpady komunalne ustalono niższą stawkę za pojemnik:
a) o pojemności 0,12 m3 - w wysokości 23 zł;
b) o pojemn

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Krawczyk
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Krawczyk
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Marcin Gołąb
Data wytworzenia informacji 2013-01-10
Data udostępnienia informacji 2013-01-10