wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Szczegóły informacji:

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Data: 2013-01-16
Autor: Anna Kacprzak
Treść informacji / streszczenie:
Wójt Gminy Szczytno informuje, że przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest".
Celem Programu jest unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczytno.
Program obejmuje usuwanie azbestu, w następujących typach projektu:
1. demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Beneficjenci programu:
Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Warunki dofinansowania
W ramach Programu przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie - w formie dotacji.
Termin naboru wniosków o dofinansowanie
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno (pokój 104 Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Promocji Gminy) w terminie do dnia 28 lutego 2013r. wraz z załącznikami.
Kryteria wyboru
Wniosek złożony na obowiązującym formularzu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany azbest lub zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania, dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Szczycieńskiego, informację o wyrobach zawierających azbest oraz oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
W przypadku uzyskaniWójt Gminy Szczytno informuje, że przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest".
Celem Programu jest unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczytno.
Program obejmuje usuwanie azbestu, w następujących typach projektu:
1. demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Beneficjenci programu:
Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Warunki dofinansowania
W ramach Programu przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie - w formie dotacji.
Termin naboru wniosków o dofinansowanie
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno (pokój 104 Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Promocji Gminy) w terminie do dnia 28 lutego 2013r. wraz z załącznikami.
Kryteria wyboru
Wniosek złożony na obowiązującym formularzu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany azbest lub zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania, dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Szczycieńskiego, informację o wyrobach zawierających azbest oraz oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
W przypadku uzyskaniWójt Gminy Szczytno informuje, że przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest".
Celem Programu jest unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczytno.
Program obejmuje usuwanie azbestu, w następujących typach projektu:
1. demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Beneficjenci programu:
Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Warunki dofinansowania
W ramach Programu przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie - w formie dotacji.
Termin naboru wniosków o dofinansowanie
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno (pokój 104 Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Promocji Gminy) w terminie do dnia 28 lutego 2013r. wraz z załącznikami.
Kryteria wyboru
Wniosek złożony na obowiązującym formularzu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany azbest lub zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania, dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Szczycieńskiego, informację o wyrobach zawierających azbest oraz oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
W przypadku uzyskani

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Wniosek o dofinansowanie [49 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-01-16
Załącznik nr: 2
Informacja o wyrobach zawierających azbest [32 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-01-16
Załącznik nr: 3

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Anna Kacprzak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Anna Kacprzak
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Marcin Gołąb
Data wytworzenia informacji 2013-01-16
Data udostępnienia informacji 2013-01-16