wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Szczegóły informacji:

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kom.

Data: 2013-04-02
Autor: Agnieszka Krawczyk
Treść informacji / streszczenie:
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trwają prace dotyczące zmian uchwał:
1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Wobec powyższego termin składania deklaracji został przedłużony do dnia 15 maja
2013 r.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Krawczyk
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Krawczyk
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Marcin Gołąb
Data wytworzenia informacji 2013-02-18
Data udostępnienia informacji 2013-02-18