wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Szczegóły informacji:

Konsultacje "Programu współpracy gminy Szczytno na 2014 rok".

Data: 2013-09-17
Autor: Monika Dąbkowska
Treść informacji / streszczenie:
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Szczytno, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na rok 2014.
Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Szczytno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczytnie.
Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 17 września 2013 r. do dnia 1 października 2013r., poprzez przesłanie formularza zmian do projektu Programu współpracy, na adres Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu.
Formularz zmian do projektu Programu współpracy, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz siedzibie Urzędu, ul. Łomżyńska 3, III piętro, pokój nr 303.

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Projekt programu współpracy na 2014 r. [98,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-09-17
Załącznik nr: 2
Formularz konsulltacji [24,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-09-17

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Monika Dąbkowska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Monika Dąbkowska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Marcin Gołąb
Data wytworzenia informacji 2013-09-17
Data udostępnienia informacji 2013-09-17