wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania sprawy

Symbol procedury: SO
Nazwa procedury: Wniosek o udostępnienie świetlicy wiejskiej
Prawna forma załatwiania: inna forma prawna
Grupa procedur: społeczne
Grupa zadań publicznych: Kultura i ochrona zabytków
Przynależność do działu administracji: Kultura, kultura fizyczna i turystyka / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / pozostałe w zakresie spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Stanowisko pracy na którym realizowana jest procedura: d/s Oświaty Kultury i Zdrowia
Informacje dodatkowe:
Karta procedury: Pokaż kartę sprawy , data ogłoszenia pliku: 2015-01-14
Załączniki

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Małgorzata Czeczka
Data wytworzenia informacji 2013-09-09
Data udostępnienia informacji 2013-09-09