wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania sprawy

Symbol procedury: SO.4462
Nazwa procedury: STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Prawna forma załatwiania: Decyzja administracyjna
Grupa procedur: oświata
Grupa zadań publicznych: Edukacja publiczna
Przynależność do działu administracji: Edukacja / oświata i wychowanie / udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży
Stanowisko pracy na którym realizowana jest procedura: Stanowisko d/s Oświaty Kultury i Rekreacji
Informacje dodatkowe:
Informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2015 r.

Kryterium dochodowe wynosi:
1) 456 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym;
2) 542 zł netto u osoby samotnie gospodarującej.

Ważne:
W przypadku osób bezrobotnych – obowiązkowo trzeba przedstawić zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie o figurowaniu lub niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

Zakres dochodów, które muszą zostać udokumentowane przy ubieganiu się o przyznanie stypendium szkolnego:

 wynagrodzenie za pracę,
 zasiłek rodzinny i dodatki stałe,
 świadczenie pielęgnacyjne,
 zasiłek pielęgnacyjny,
 stałe zasiłki z pomocy społecznej,
 emerytury, renty inwalidzkie,
 alimenty,
 zasiłek dla bezrobotnych,
 dodatek mieszkaniowy,
 stypendia socjalne,
 dochody z prowadzenia działalności gospodarczej,
 dochody z gospodarstwa rolnego (1 ha przeliczeniowy – 250 zł),
 inne dochody (np. praca dorywcza).


Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, tj. za miesiąc sierpień 2015 r.
Karta procedury: Pokaż kartę sprawy , data ogłoszenia pliku: 2015-08-05
Załączniki

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Drężek
Data wytworzenia informacji 2015-08-05
Data udostępnienia informacji 2015-08-05