wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Jolanta Cielecka Skarbnik Gminy Szczytno (RFP)
Mariusz Adam Drężek Kierownik Referatu Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji (SO-K)
Jolanta Godlewska Zastępca Skarbnika (RFP)
Marek Godlewski Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Promocji Gminy (RR-KR)
Karolina Lewandowska - Zając Kierownik Referatu Ogólno-Organizacyjnego (ROO-K)
Jan Lisiewski Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy (RR-ZK)
Kamil Maliszewski Sekretarz Gminy Szczytno (SRZ)
Ewa Zawrotna Zastępca Wójta (ZW)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Jolanta Bakuła Sprzątaczka (ROO)
Jolanta Cielecka Skarbnik Gminy Szczytno (RFP)
Małgorzata Czeczka d/s Oświaty Kultury i Zdrowia (SO-Z)
Zofia Czeczka Sprzątaczka (ROO)
Monika Karolina Dąbkowska Stanowisko d/s Oświaty Kultury i Rekreacji (SO-R)
Mariusz Adam Drężek d/s Oświaty Kultury i Zdrowia (SO-Z)
Mariusz Adam Drężek Kierownik Referatu Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji (SO-K)
Krzysztof Fajbuś ds. Dróg, Oświetlenia Ulicznego, Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z OSP (RR-FZO)
Edyta Jolanta Farjan d/s Ewidencji Ludności (ROO-EL)
Magdalena Gadejkis d/s Wymiaru Podatków (RFP)
Jolanta Godlewska Zastępca Skarbnika (RFP)
Marek Godlewski Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Promocji Gminy (RR-KR)
Marcin Gołąb Informatyk (ROO-I)
Barbara Janina Gołąb d/s Ewidencji Ludności (ROO-EL)
Albina Gontarzewska Stanowisko d/s Ochrony Środowiska (RR-OŚ)
Roman Góras Kierowca (ROO)
Adam Gut d/s Podatków Opłat Lokalnych i Windykacji (RFP)
Sebastian Imielski ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Promocji Gminy, Inwestycji Komunalnych, i Gospodarki Przestrzennej (RR-FZP)
Milena Jankiewicz Stanowisko d/s Obsługi Sekretariatu (ROO-SA)
Grażyna Kaczmarczyk Stanowisko d/s Obsługi Kasowej (RFP)
Katarzyna Kozicka d/s Księgowości Budżetowej i Księgowości Pozabudżetowej (RFP)
Karolina Lewandowska - Zając Kierownik Referatu Ogólno-Organizacyjnego (ROO-K)
Jan Lisiewski Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy (RR-ZK)
Jan Lisiewski ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Promocji Gminy, Inwestycji Komunalnych, i Gospodarki Przestrzennej (RR-FZP)
Justyna Maczan d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydawania Koncesji i Ulg Podatkowych (RFP)
Strona 1 z 2 (43 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Jolanta Bakuła Sprzątaczka (ROO)Referat Ogólno-Organizacyjny
Jolanta Cielecka Skarbnik Gminy Szczytno (RFP)Referat Finansowo Podatkowy
Małgorzata Czeczka d/s Oświaty Kultury i Zdrowia (SO-Z)Referat Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji
Zofia Czeczka Sprzątaczka (ROO)Referat Ogólno-Organizacyjny
Monika Karolina Dąbkowska Stanowisko d/s Oświaty Kultury i Rekreacji (SO-R)Referat Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji
Mariusz Adam Drężek d/s Oświaty Kultury i Zdrowia (SO-Z)Referat Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji
Mariusz Adam Drężek Kierownik Referatu Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji (SO-K)Referat Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji
Krzysztof Fajbuś ds. Dróg, Oświetlenia Ulicznego, Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z OSP (RR-FZO)Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Edyta Jolanta Farjan d/s Ewidencji Ludności (ROO-EL)Referat Ogólno-Organizacyjny
Magdalena Gadejkis d/s Wymiaru Podatków (RFP)Referat Finansowo Podatkowy
Jolanta Godlewska Zastępca Skarbnika (RFP)Referat Finansowo Podatkowy
Marek Godlewski Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Promocji Gminy (RR-KR)Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Marcin Gołąb Informatyk (ROO-I)Referat Ogólno-Organizacyjny
Barbara Janina Gołąb d/s Ewidencji Ludności (ROO-EL)Referat Ogólno-Organizacyjny
Albina Gontarzewska Stanowisko d/s Ochrony Środowiska (RR-OŚ)Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Roman Góras Kierowca (ROO)Referat Ogólno-Organizacyjny
Adam Gut d/s Podatków Opłat Lokalnych i Windykacji (RFP)Referat Finansowo Podatkowy
Sebastian Imielski ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Promocji Gminy, Inwestycji Komunalnych, i Gospodarki Przestrzennej (RR-FZP)Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Milena Jankiewicz Stanowisko d/s Obsługi Sekretariatu (ROO-SA)Referat Ogólno-Organizacyjny
Grażyna Kaczmarczyk Stanowisko d/s Obsługi Kasowej (RFP)Referat Finansowo Podatkowy
Katarzyna Kozicka d/s Księgowości Budżetowej i Księgowości Pozabudżetowej (RFP)Referat Finansowo Podatkowy
Karolina Lewandowska - Zając Kierownik Referatu Ogólno-Organizacyjnego (ROO-K)Referat Ogólno-Organizacyjny
Jan Lisiewski Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy (RR-ZK)Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Jan Lisiewski ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Promocji Gminy, Inwestycji Komunalnych, i Gospodarki Przestrzennej (RR-FZP)Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Justyna Maczan d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydawania Koncesji i Ulg Podatkowych (RFP)Referat Finansowo Podatkowy
Strona 1 z 2 (43 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2015
 [Zwiń]Wójt, z-ca Wójta
   Sławomir Wojciechowski   2016-04-08
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002
[Rozwiń]