wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
23/2016 2016-02-04 w sprawie nabycia na własność Gminy Szczytno nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Państwa Klaudii i Tadeusza Sienkiewicz, położonej w obrębie Lipowa Góra Wschodnia z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną NIE Uchwalony obowiązujący
22/2016 2016-02-03 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Szczytno NIE Uchwalony obowiązujący
21/2016 2016-02-03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Szczytno nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Małdaniec z przeznaczeniem na wiejskie boisko sportowe oraz teren wypoczynku i rekreacji NIE Uchwalony obowiązujący
20/2016 2016-02-03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Szczytno nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wawrochy z przeznaczeniem na lokalizację świetlicy wiejskiej NIE Uchwalony obowiązujący
19/2016 2016-02-03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Szczytno nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Stare Kiejkuty z przeznaczeniem na teren sportu i rekreacji NIE Uchwalony obowiązujący
18/2016 2016-02-03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Szczytno nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Dębówko z przeznaczeniem na wiejskie boisko sportowe NIE Uchwalony obowiązujący
17/2016 2016-01-28 w sprawie nabycia na własność Gminy Szczytno nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Państwa Katarzyny i Stanisława Kacprzak, położonej w obrębie Wawrochy z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną NIE Uchwalony obowiązujący
16/2016 2016-01-27 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych NIE Uchwalony obowiązujący
15/2016 2016-01-27 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli NIE Uchwalony obowiązujący
14/2016 2016-01-27 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Szczytno oraz sposobu powołania Komisji Socjalnej NIE Uchwalony obowiązujący
13/2016 2016-01-27 w sprawie nabycia na własność Gminy Szczytno nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Państwa Danuty i Kazimierza Pliszka. położonej w obrębie Lipowa Góra Wschodnia z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną NIE Uchwalony obowiązujący
12/2016 2016-01-19 w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn." Obsługa Gminy Szczytno w zakresie wyceny nieruchomości w 2016 roku" NIE Uchwalony obowiązujący
11/2016 2016-01-18 w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn." Obsługa geodezyjna Gminy Szczytno na rok 2016" NIE Uchwalony obowiązujący
9/2016 2016-01-14 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytno, położonej w obrębie geodezyjnym Jęcznik, msc. Piece NIE Uchwalony obowiązujący
8/2016 2016-01-14 w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksla in blanco NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia