wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Urząd Gminy Szczytno - Aktualności

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2016-05-30 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi za 2015 r. Monika Karolina Dąbkowska
2016-02-25 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. Monika Karolina Dąbkowska
2016-01-07 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Monika Karolina Dąbkowska
2016-01-07 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na 2016 rok Monika Karolina Dąbkowska
2015-09-29 Informacja dotycząca ogłoszenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
2015-07-31 Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym Małgorzata Czeczka
2015-04-09 Informacja o małym grancie - SKS Szczytno Monika Karolina Dąbkowska
2015-03-24 Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych za 2014 r. Monika Dąbkowska
2015-03-24 Oferta realizacji zadania publicznego zlożona w trybie pozakonkursowym Monika Karolina Dąbkowska
2015-02-23 Otwarty konkurs ofert 2015 - podział środków Monika Karolina Dąbkowska
2015-02-12 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Monika Dąbkowska
2015-02-11 informacja o wynikach naboru do komisji Konkursowej Monika Dąbkowska
2014-09-23 Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Szczytno na 2015 r. Monika Karolina Dąbkowska
2014-03-31 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi w 2013r. Karolina Monika Dąbkowska
2014-02-21 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na 2014r. Monika Dąbkowska
2014-02-21 Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Monika Dąbkowska
2014-02-10 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Monika Karolina Dąbkowska
2014-02-10 Informacje o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej Monika Karolina Dąbkowska
2014-01-13 ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2014 rok. Monika Dąbkowska
2013-03-15 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczytno z organizacjami poz Monika Karolina Dąbkowska
2013-02-25 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na 2013 rok Monika Karolina Dąbkowska
2013-02-12 Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych Monika Karolina Dąbkowska
2013-01-25 Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej Monika Karolina Dąbkowska
2013-01-14 ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2013 roku Monika Karolina Dąbkowska
2011-09-06 Wniosek na realizację zadania publ. z pominięciem otwartego konkursu ofert Małgorzata Czeczka
2011-03-14 Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych Małgorzata Czeczka
2011-03-04 Wniosek na realizację zadania publ. z pominięciem otwartego konkursu ofert Małgorzata Czeczka
2011-03-02 Wniosek na realizację zadania publ. z pominięciem otwartego konkursu ofert Małgorzata Czeczka
2011-01-27 Ogłoszenie konkursu "Nauka, edukacja oświata i wychowanie" Małgorzata Czeczka
2011-01-27 Ogłoszenie o konkursie "Rozwój Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji" Małgorzata Czeczka
2009-02-26 Organizacje Pozarządowe o Statusie Org. Pożytku Publicznego - PROW 2007-2013 Woźniak Mariusz
2007-08-28 Ogłoszenie Wójta w sprawie zgłaszania przez NGO propozycji współpracy w 2008r. Woźniak Mariusz