wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Urząd Gminy Szczytno - Zlecanie zadań, konkursy o granty, dotacje...

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2016-02-19 Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej na 2016 rok. Monika Karolina Dąbkowska
2016-02-19 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych na 2016 r. Monika Karolina Dąbkowska
2015-01-12 Ogłoszenia konkursowe 2015r. Monika Dąbkowska
2014-01-13 ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2014 rok. Monika Dąbkowska
2011-01-27 Ogłoszenie konkursu "Nauka, edukacja oświata i wychowanie" Małgorzata Czeczka
2011-01-27 Ogłoszenie o konkursie "Rozwój Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji" Małgorzata Czeczka
2010-03-11 Ogłoszenie konkursu w obszarze: Rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji Kamil Maliszewski
2010-03-11 Ogłoszenie konkursu w obszarze: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie Kamil Maliszewski
2010-03-11 Ogłoszenie konkursu w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia Kamil Maliszewski
2010-03-11 Ogłoszenie konkursu w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Kamil Maliszewski
2010-03-11 Ogłoszenie konkursu w obszarze: Promocja Gminy Szczytno Kamil Maliszewski
2009-03-02 Ogłoszenie konkursu w obszarze:"rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji". Woźniak Mariusz
2009-03-02 Ogłoszenie konkursu w obszarze: "edukacji, oświaty i wychowania" Woźniak Mariusz
2009-03-02 Ogłoszenie konkursu w obszarze: "ochrony i promocji zdrowia" Woźniak Mariusz
2009-03-02 Ogłoszenie konkursu w obszarze: "kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji" Woźniak Mariusz
2009-02-26 Organizacje Pozarządowe o Statusie Org. Pożytku Publicznego - PROW 2007-2013 Woźniak Mariusz
2009-01-02 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 Woźniak Mariusz
2008-03-17 Ogłoszenie o konkursie w dziedzinie "PROMOCJA GMINY SZCZYTNO" Woźniak Mariusz
2008-03-17 Ogłoszenie konkursu w dziedzinie "pomoc społeczna" Woźniak Mariusz
2008-03-13 Ogłoszenie konkursu w dziedzinie "rozwóu kultury fizycznej, sportu i rekreacji" Woźniak Mariusz
2008-03-13 Ogłoszenie konkursu w dziedzinie "edukacji, oświaty i wychowania" Woźniak Mariusz
2007-08-28 Ogłoszenie Wójta w sprawie zgłaszania przez NGO propozycji współpracy w 2008r. Woźniak Mariusz
2006-08-07 Ogłoszenie Woźniak Mariusz
2006-03-03 Ogłoszenie konkursu w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej sportu i rekreacji Woźniak Mariusz
2006-03-03 Ogłoszenie konkursu w dziedzinie nauki edukacji oświaty i wychowania Woźniak Mariusz