wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Finansowo Podatkowy
Symbol stanowiska: RFP
Nazwa stanowiska: d/s Płac i Ewidencji Majątku Obrotowego

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań stanowiska d/s Ewidencji Majątku Obrotowego należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
1) ewidencją analityczną środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
2) prowadzeniem tabel umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
3) prowadzeniem ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych Urzędu Gminy,
4) prowadzenie księgi inwentarzowej,
5) sprawozdawczością w zakresie powierzonych czynności.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2004-06-16
Data udostępnienia informacji 2004-06-16