wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VII/38/2019 2019-03-28 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr VII/38/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt TAK Uchwalony obowiązujący
XL/289/2018 2018-04-18 Uchwała Rady Gminy Wisniew Nr XL/289/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2018- 2025 TAK Uchwalony obowiązujący
XL/291/2018 2018-04-12 Uchwała Rady Gminy Wisniew Nr XL/291/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt TAK Uchwalony obowiązujący
XL/290/2018 2018-04-12 Uchwała Rady Gminy Wisniew Nr XL/290/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/288/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/288/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie nadania nazwy ĄSkwer 600 Ń lecia Pierwszej Pisemnej Wzmianki o WiśniewieÓ terenowi położonemu w Wiśniewie przy Urzędzie Gminy. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/287/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/287/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2014-2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/285/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/285/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Wiśniew na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/284/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/284/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Wiśniew na kkręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/283/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/283/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Śmiary TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/282/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/282/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Łupiny TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/279/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/279/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/278/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/278/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/277/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/277/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018-2025 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/286/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/286/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie okreslenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew. TAK Uchwalony oczekujący
XXXIX/281/2018 2018-03-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/281/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia