wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXI/208/2021 2021-02-24 Uchwała Nr XXXI/208/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/184/2020 2020-11-25 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/184/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/183/2020 2020-11-25 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/183/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew; NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/182/2020 2020-11-25 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/182/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
XX/146/2020 2020-02-25 Uchwała Nr XX/146/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego - dróg, ktróch zarządcą jest Gmina Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XIX/143/2020 2020-01-28 Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - dróg, których zarządcą jest Gmina Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XIX/140/2020 2020-01-28 Uchwała Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi NIE Uchwalony obowiązujący
XVI/118/2019 2019-11-26 Uchwała Nr XVI/118/2019 w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XVI/117/2019 2019-11-26 Uchwała Nr XVI/117/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XVI/116/2019 2019-11-26 Uchwała Nr XVI/116/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2020 r.; NIE Uchwalony obowiązujący
XV/109/2019 2019-10-29 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XV/109/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych NIE Uchwalony obowiązujący
VIII/75/2019 2019-05-06 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr VIII/75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych NIE Uchwalony obowiązujący
III/9/2018 2018-12-10 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr III/9/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
III/8/2018 2018-12-10 Uchwała Rady Gminy Wiśniew III/8/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
III/7/2018 2018-12-10 Uchwała Rad Gminy Wiśniew III/7/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia