wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku

Czym się zajmujemy

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku świadczy usługi mieszkańcom gminy Buczek
w zakresie gromadzenia i udostępniania materiałów bibliotecznych.
Zajmuje się upowszechnianiem czytelnictwa wśród mieszkańców, szczególnie dzieci
poprzez różnorodne formy pracy.
Biblioteka organizuje : lekcje biblioteczne, konkursy literackie, wystawy książek,
kiermasze i dyskusje o książce.
Biblioteka zaprasza na spotkania lubianych autorów książek.