wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Dom Kultury w Cycowie

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej *

* nie dotyczy:

  • instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury, i innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.6)), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,
  • jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.7), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marzenna Karpowicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marzenna Karpowicz
Data wytworzenia informacji 2021-04-22
Data udostępnienia informacji 2021-04-22