wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Sposoby załatwiania spraw

Grupa spraw 
Nazwa sprawy 
Prawna forma załatwiania 
Nazwa stanowiska 
Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień PublicznychWYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY NA IMPREZACH ODBYWAJĄCYCH SI  NA ŚWIEŻYM POWIETRZUinna forma prawnaStanowisko pracy ds. działalnści gospodarczej
Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień PublicznychWPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZaświadczenieStanowisko pracy ds. działalnści gospodarczej
Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień PublicznychWNIOSEK O ZMIANĘ  WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZaświadczenieStanowisko pracy ds. działalnści gospodarczej
Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień PublicznychWPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZaświadczenieStanowisko pracy ds. działalnści gospodarczej
Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień PublicznychWPIS INFORMACJI O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZaświadczenieStanowisko pracy ds. działalnści gospodarczej
Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień PublicznychWYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKOHOLOWYCHinna forma prawnaStanowisko pracy ds. działalnści gospodarczej
Wydział Gospodarki Przestrzennej,Infrastruktury i BudownictwaROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCIDecyzja administracyjnaStanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i mieniem gminnym
Wydział Mienia Gminnego, Środowiska, Rolnictwa i Budowy DrógZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW inna forma prawnaStanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki wodnej,i ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
Wydział Gospodarki Przestrzennej,Infrastruktury i BudownictwaAWARIA OŚWIETLENIA ULICZNEGOinna forma prawnaStanowisko pracy ds. inwestycji
Wydział Gospodarki Przestrzennej,Infrastruktury i BudownictwaWYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOinna forma prawnaStanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i opłaty planistycznej
Strona 1 z 5 (43 procedur/y)Poprzednia[1]2345Następna