wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXX/383/2021 2021-02-25 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabokliki-Kolonia TAK Uchwalony oczekujący
XXX/382/2021 2021-02-25 w sprawie nadania nazwy ulicy Dolna w miejscowości Nowe Opole TAK Uchwalony oczekujący
XXIX/365/2021 2021-01-28 w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Brylantowej w miejscowości Białki TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/364/2021 2021-01-28 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabokliki-Kolonia TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/363/2021 2021-01-28 w sprawie nadania nazwy ulicy Dolna w miejscowości Nowe Opole TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/361/2021 2021-01-28 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/359/2021 2021-01-28 sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/357/2021 2021-01-28 sprawie określenia szczegółowych zasady, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/354/2020 2020-12-22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2021 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/351/2020 2020-12-22 w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce TAK Uchwalony oczekujący
XXVIII/345/2020 2020-12-22 w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/337/2020 2020-11-26 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/332/2020 2020-10-29 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych gminy Siedlce TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/328/2020 2020-10-29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/327/2020 2020-10-29 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia