wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urząd Gminy Siedlce - Sprzedaż nieruchomości

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2021-03-15 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Chodów dz. nr 45/3, 45/4, 45/5, 170, 171.
2021-03-12 drugi przetarg pisemny na sprzedaż samochodu marki Volkswagen LT 46 4,6t
2021-03-08 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Purzec dz. nr 438 i 439.
2021-03-03 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu marki Volkswagen
2021-02-17 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chodów dz. nr 55/2 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2021-02-16 przetarg pisemny na sprzedaż samochodu marki Volkswagen LT 46 4,6t
2021-02-15 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 730.
2021-02-15 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Pruszyn dz. nr 354.
2021-02-15 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 509/2.
2021-02-09 Informacja o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 968/9
2021-01-27 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelków-Kolonia dz. nr 254/14 i 254/15 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2021-01-27 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chodów dz. nr 968/4 przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
2021-01-27 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 841 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2021-01-15 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 457.
2021-01-13 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice-Kolonia oznaczonej jako dz. nr 253.
2021-01-13 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice-Kolonia oznaczonej jako dz. nr 253.
2020-12-23 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pruszyn dz. nr 354 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-12-23 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golice dz. nr 730 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-12-23 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chodów dz. nr 45/3, 45/4, 45/5, 170, 171 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-12-23 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Purzec dz. nr 439 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-12-23 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Purzec dz. nr 438 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-12-23 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 509/2 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-12-23 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ujrzanów oznaczonej jako działka nr 101/2 przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
2020-12-21 Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Chodów dz. nr 968/9.
2020-12-02 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 55/2.
2020-12-01 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 90, 149 i 325.
2020-11-26 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Purzec oznaczonej jako dz. nr 27/10, 27/11 i 30/23.
2020-11-25 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 30 czerwca 2021 r. w trybie bezprzetargowym
2020-11-24 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 968/9.
2020-11-23 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 457.
2020-11-23 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice-Kolonia dz. nr 253.
2020-11-20 Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Strzała oznaczonej jako dz. nr nr 987, 1017/1, 1019/1, 1080.
2020-11-18 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 664.
2020-10-15 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żelków-Kolonia oznaczonej jako dz. nr 545/3 i nr 545/7.
2020-10-12 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Chodów dz. nr 55/2.
2020-10-12 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Chodów dz. nr 968/9.
2020-10-05 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 90, 149 i 325.
2020-10-05 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Purzec dz. nr 27/10, 27/11 i 30/23.
2020-10-05 Informacja o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 283.
2020-09-28 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 664
2020-09-28 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Strzała dz. nr 987, 1017/1, 1019/1 i 1080.
2020-09-28 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Purzec oznaczonej jako dz. nr 439.
2020-09-22 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stok Lacki oznaczonej jako dz. nr 541.
2020-09-22 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Pruszyn oznaczonych jako dz. nr 352 i nr 354.
2020-09-16 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 457.
2020-08-24 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Żelków-Kolonia dz. nr 545/3 i 545/7.
2020-08-17 Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Purzec dz. nr 439.
2020-08-17 Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 283.
2020-08-14 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 968/9.
2020-08-05 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Joachimów oznaczonej jako działka nr 220/2 przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
2020-08-05 Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Pruszynek, działki nr nr 287/1, 287/2, 287/3, 290 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2020-08-05 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzała dz. nr 987, 1017/1, 1019/1, 1080 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-08-05 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Purzec dz. nr 30/23, 27/10 i 27/11 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-08-05 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego położonych w miejscowościach: Golice dz. nr 90, nr 149 i nr 325, Chodów dz. nr 55/2, Golice-Kolonia dz. 253
2020-08-05 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golice dz. nr 664 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-08-03 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 457.
2020-08-03 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Stok Lacki dz. nr 541.
2020-08-03 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce położonych w miejscowości Pruszyn dz. nr 352 i nr 354.
2020-07-16 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 878/3.
2020-07-06 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Chodów dz. nr 968/9.
2020-06-19 Informacja o wyniku drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Purzec oznaczonej jako dz. nr 475, 490, 491, 500, 501, 527, 553.
2020-06-15 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 878/4.
2020-06-15 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 968/6
2020-06-15 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Purzec oznaczonej jako dz. nr 439.
2020-06-10 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chodów dz. nr 472/13 przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
2020-06-10 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelków-Kolonia dz. nr 545/3 i 545/7 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-06-09 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 283.
2020-06-05 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 623/3.
2020-06-03 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stok Lacki dz. nr 541 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-06-03 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Pruszyn dz. nr 352 i 354 przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-06-03 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golice dz. nr 457 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-06-01 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Chodów dz. nr 878/3.
2020-04-27 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 283.
2020-04-27 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Chodów dz. nr 968/6.
2020-04-27 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Chodów dz. nr 878/4.
2020-04-27 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Purzec dz. nr 439, 475, 490, 491, 500, 501, 527, 553.
2020-04-22 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chodów dz. nr 968/9 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-04-17 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 623/3.
2020-03-30 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Purzec oznaczonej jako dz. nr 498, 499, 526.
2020-03-30 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żabokliki oznaczonej jako dz. nr 80/2.
2020-03-30 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 453.
2020-03-30 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów oznaczonej jako dz. nr 739/7.
2020-03-30 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów oznaczonej jako dz. nr 749/3 i 749/4
2020-03-20 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Purzec oznaczonej jako dz. nr 439, 475, 490, 491, 500, 501, 527, 553.
2020-03-13 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 968/5.
2020-03-10 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 283.
2020-03-09 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 878/3.
2020-03-09 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jagodnia oznaczonej jako dz. nr 116/10.
2020-03-09 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 878/4.
2020-03-09 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako dz. nr 968/6.
2020-02-12 Wykaz nieruchomości, położonej w miejscowości Ujrzanów, działka nr 951 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
2020-02-10 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Purzec
2020-01-27 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stare Opole oznaczonej jako dz. nr 592.
2020-01-27 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Białki oznaczonej jako dz. nr 711
2020-01-21 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golice dz. nr 623/3 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2020-01-20 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Żabokliki dz. nr 80/2.
2020-01-20 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 453.
2020-01-20 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 283.
2020-01-20 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 739/7.
2020-01-20 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 749/3 i 749/4.
2020-01-15 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chodów oznaczonej jako działka nr 968/8 przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
2020-01-13 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Chodów dz. nr 968/5 i 968/6.
2020-01-13 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Chodów dz. nr 878/3 i 878/4.
2020-01-13 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Jagodnia dz. nr 116/10.
2019-12-02 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stare Iganie oznaczonej jako dz. nr 307/1.
2019-11-29 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Białki dz. nr 711
2019-11-29 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Stare Opole dz. nr 592.
2019-11-26 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów oznaczonej jako dz. nr 749/3 i 749/4.
2019-11-26 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów oznaczonej jako dz. nr 739/7.
2019-11-13 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jagodnia dz. nr 116/10 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-11-13 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żabokliki dz. nr 80/2 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-11-13 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golice dz. nr 453 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-11-13 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golice dz. nr 283 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-11-13 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chodów dz. nr 878/3 i nr 878/4 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-11-13 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chodów dz. nr 968/5 i nr 968/6 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-11-13 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Purzec dz. nr nr 439, 475, 490, 491,498,499,500,501,526,527, 553 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-10-25 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pruszynek oznaczonej jako działki
2019-10-07 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Stare Iganie dz. nr 307/1.
2019-10-07 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 739/7
2019-10-07 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 749/3 i 749/4.
2019-10-02 Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Białki dz. nr 711 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-09-25 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole oznaczonej jako dz. nr 453/1.
2019-09-19 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 856.
2019-09-18 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stare Opole oznaczonej jako dz. nr 592.
2019-08-09 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole dz. nr 453/1.
2019-08-07 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ujrzanów oznaczonej jako działki nr 749/3 i nr 749/4 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-08-02 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Stare Opole dz. nr 592.
2019-08-02 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 856.
2019-07-31 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Iganie dz. nr 307/1 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-07-31 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 739/7 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-07-17 Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Golice dz. nr 72 i nr 105 przeznaczonej do dzierżawy. w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat.
2019-07-17 Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Pruszyn-Pieńki dz. nr 307 i nr 306/4 przeznaczonej do dzierżawy. w trybie bezprzetargowym, na okres 2 lat.
2019-06-12 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golice dz. nr 856 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-06-12 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Opole dz. nr 453/1 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-06-12 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Opole dz. nr 592 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-05-24 Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Golice dz. nr 453 przeznaczonej do dzierżawy. w trybie bezprzetargowym, na okres 2 lat.
2019-05-24 Wykaz nieruchomości, położonej w miejscowości Purzec, działki nr 439, 475, 490, 491, 500, 501, 553 przeznaczonej do dzierżawy. w trybie bezprzetargowym, na okres 2 lat.
2019-04-18 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów oznaczonej jako dz. nr 519.
2019-04-02 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Iganie dz. nr 52 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
2019-04-02 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 509 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
2019-03-08 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zamiany, położonej w miejscowości Wólka Leśna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 27/4 o powierzchni 0,0001 ha
2019-03-01 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 519.
2019-02-27 Informacja o wyniku czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 951.
2019-02-21 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie oznaczonej jako dz. nr 482/19.
2019-02-21 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie oznaczonej jako dz. nr 484/7.
2019-01-17 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole oznaczonej jako dz. nr 694.
2019-01-10 Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 951.
2019-01-03 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 519 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
2019-01-03 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Iganie dz. nr 482/19.
2019-01-03 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Iganie dz. nr 484/7.
2018-11-30 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole dz. nr 694.
2018-11-26 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole oznaczonej jako dz. nr 429.
2018-11-23 Informacja o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz. nr 951.
2018-11-16 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie oznaczonej jako dz. nr 482/19.
2018-11-09 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole oznaczonej jako dz. nr 524
2018-11-08 Informacja – zmiana terminu składania ofert na dz. nr 951 obręb Golice.
2018-11-08 Informacja – zmiana terminu składania ofert na dz. nr 429 obręb Nowe Opole.
2018-10-22 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pruszynek oznaczonej jako dz. nr 269/1. Sylwia Wysokińska
2018-10-05 Ogłoszenie o trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice działka numer 951 o powierzchni 0,6095 ha Sylwia Wysokińska
2018-10-05 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Wołyńce-Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 197/2 o powierzchni 0,0031 ha przeznaczonej do zamiany za nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 243/10 o powierzchni 0,0217 ha i nr 243/13 o powierzchni 0,0161 ha, położoną w miejscowości Wołyńce. Sylwia Wysokińska
2018-10-05 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Wołyńce-Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 197/1 o powierzchni 0,0065 ha przeznaczonej do zamiany za nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 242/10 o powierzchni 0,0024 ha i nr 243/7 o powierzchni 0,0161 ha, położoną w miejscowości Wołyńce – Kolonia Sylwia Wysokińska
2018-10-05 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole dz. nr 429. Sylwia Wysokińska
2018-10-05 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole dz. nr 429. Sylwia Wysokińska
2018-10-05 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Wołyńce-Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 197/2 o powierzchni 0,0031 ha przeznaczonej do zamiany za nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 243/10 o powierzchni 0,0217 ha i nr 243/13 o powierzchni 0,0161 ha, położoną w miejscowości Wołyńce.
2018-10-05 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Wołyńce-Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 197/1 o powierzchni 0,0065 ha przeznaczonej do zamiany za nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 242/10 o powierzchni 0,0024 ha i nr 243/7 o powierzchni 0,0161 ha, położoną w miejscowości Wołyńce – Kolonia
2018-10-05 Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 951.
2018-09-26 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole oznaczonej jako dz. nr 622.
2018-09-26 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole oznaczonej jako dz. nr 694.
2018-09-21 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Iganie dz. nr 482/19.
2018-09-21 Ogłoszenie przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole dz. nr 524.
2018-09-20 Informacja o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żelków-Kolonia oznaczonej jako dz. nr 328/21.
2018-09-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole ujawnionej w księdze wieczystej nr SI1S/00054765/3 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 622 o powierzchni 0,3280 ha.
2018-09-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole ujawnionej w księdze wieczystej nr SI1S/00070752/7 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 694 o powierzchni 0,0345 ha.
2018-09-10 WYKAZ GMINNYCH TABLIC OGŁOSZENIOWYCH
2018-09-06 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 484/7 o pow. 0.0123 ha,
2018-08-24 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Pruszynek ujawnionej w księdze wieczystej nr SI1S/00058074/0 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 269/1 o powierzchni 0,2508 ha
2018-08-23 Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00122663/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 951 o powierzchni 0,6095 ha
2018-08-16 Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Strzała ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00066585/4 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1141 o powierzchni 1,3211 ha
2018-08-16 Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Strzała ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00066585/4 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1141 o powierzchni 1,3211 ha
2018-08-10 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole działka nr 694 Sylwia Wysokińska
2018-08-10 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole działka nr 622 Sylwia Wysokińska
2018-08-06 Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Chodów przy ul. Sokołowskiej 3 Sylwia Wysokińska
2018-08-03 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 623/1 o pow. 0.3733 ha, położonej w miejscowości Golice przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym
2018-08-03 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oznaczonej jako działka 429 położonej w miejscowości Nowe Opole Sylwia Wysokińska
2018-07-25 Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Żelków-Kolonia ujawnionej w księdze wieczystej nr SI1S/00055321/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 328/21 o powierzchni 1,0355 ha Sylwia Wysokińska
2018-07-25 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oznaczonej jako działka 524 położonej w miejscowości Nowe Opole Sylwia Wysokińska
2018-07-25 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego - działka nr 482/19 Nowe Iganie Sylwia Wysokińska
2018-07-06 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Pruszynek, gmina Siedlce, dz. 269/1 Sylwia Wysokińska
2018-07-06 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice dz. nr 951 Sylwia Wysokińska
2018-07-02 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żelków-Kolonia oznaczonej jako dz. nr 328/21 Sylwia Wysokińska
2018-06-29 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Strzała dz. nr 1141. Sylwia Wysokińska
2018-06-15 Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym na działce o nr ewid. 1731 o pow. 0,1273 ha w miejscowości Chodów ul. Sokołowska 3, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Sylwia Wysokińska
2018-06-15 Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym na działce o nr ewid. 1731 o pow. 0,1273 ha w miejscowości Chodów ul. Sokołowska 3, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Sylwia Wysokińska
2018-06-12 Informacja o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 524 Sylwia Wysokińska
2018-06-12 Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Chodów przy ul. Sokołowskiej 3 Sylwia Wysokińska
2018-06-11 Informacja o wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce, położonej w miejscowości Nowe Opole oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 524 Sylwia Wysokińska
2018-06-08 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Nowe Opole, gmina Siedlce dz. 622 Sylwia Wysokińska
2018-06-08 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Nowe Opole, gmina Siedlce dz. 694 Sylwia Wysokińska
2018-06-01 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce, położonej w miejscowości Stok Lacki Folwark oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1269 Sylwia Wysokińska
2018-06-01 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce, położonej w miejscowości Stok Lacki Folwark oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 862/1 i 862/3 Sylwia Wysokińska
2018-05-21 informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce, położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako działka 951 Sylwia Wysokińska
2018-05-14 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Strzała oznaczonej jako dz. 1141. Sylwia Wysokińska
2018-05-11 Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Żabokliki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 299/5 o powierzchni 0,0504 ha przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Sylwia Wysokińska
2018-05-11 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zamiany położonej w miejscowości Żabokliki-Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 165/6 o powierzchni 0,0182 ha w zamian za nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 126/2 o powierzchni 0,0382 ha położoną w miejscowości Żabokliki-Kolonia. Sylwia Wysokińska
2018-04-25 Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Chodów przy ul. Sokołowskiej 3 Sylwia Wysokińska
2018-04-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole dz. nr 524 Sylwia Wysokińska
2018-04-12 Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Żelków-Kolonia dz. nr.328/21 Sylwia Wysokińska
2018-04-06 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 951 Sylwia Wysokińska
2018-04-06 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Stok Lacki – Folwark, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1269 Sylwia Wysokińska
2018-04-06 Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Stok Lacki – Folwark oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 862/1 i 862/3 Sylwia Wysokińska
2018-03-30 Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Strzała oznaczonej jako dz. 1141 Sylwia Wysokińska
2018-03-12 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Chodów przy ul. Sokołowskiej 3 Sylwia Wysokińska
2018-03-07 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żelków-Kolonia dz.328/11 Sylwia Wysokińska
2018-03-07 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żelków-Kolonia dz. 328/15 Sylwia Wysokińska
2018-03-02 Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Chodów przy ul. Sokołowskiej 3 Sylwia Wysokińska
2018-02-23 Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w lesie stanowiącym własność Gminy Siedlce Sylwia Wysokińska
2018-02-20 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Opole Świerczyna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 61/2, 65,71/2,212 Sylwia Wysokińska
2018-02-20 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 524 Sylwia Wysokińska
2018-02-12 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 951 o powierzchni 0,6095 ha przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Sylwia Wysokińska
2018-02-09 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 951 o powierzchni 0,6095 ha przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Sylwia Wysokińska
2018-02-07 Ogłoszenie drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w lesie stanowiącym własność Gminy Siedlce Sylwia Wysokińska
2018-01-26 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 46,82 m2 i powierzchni przynależnej do lokalu 46,65 m2 położonego w miejscowości Chodów przy ul. Sokołowskiej 3, wraz z przynależnym udziałem 9347/28680 w prawie własności części wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1731 położona w miejscowości Chodów Sylwia Wysokińska
2018-01-26 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego położonej w miejscowości Stok Lacki – Folwark, gmina Siedlce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jest jako działki: 862/1 862/3 1269 Sylwia Wysokińska
2018-01-26 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat. Nieruchomość położona jest w miejscowości Golice, gmina Siedlce, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jest jako działki: 4/2, 25, 29 Sylwia Wysokińska
2018-01-26 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Nieruchomość położona jest w miejscowości Strzała, gmina Siedlce, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka numer 1141 o powierzchni 1,3211 ha. Sylwia Wysokińska
2018-01-19 Informacja o wyniku przetargu pisemnego na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w lesie stanowiącym własność Gminy Siedlce Sylwia Wysokińska
2018-01-15 drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Żelków-Kolonia Sylwia Wysokińska
2018-01-15 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Żytnia Sylwia Wysokińska
2018-01-12 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Golice oznaczonej jako dz.733 Sylwia Wysokińska
2018-01-12 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego położonej w miejscowości Błogoszcz oznaczonej jako dz.102 Sylwia Wyskońska
2018-01-12 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonegonegoi oznaczonej jako działka 102 w miejscowości Błogoszcz Sylwia Wysokińska
2018-01-05 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej wlaśność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole dz.524 Sylwia Wysokińska
2018-01-05 Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Opole - Świerczyna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 61/2, 65, 71/2, 212 Sylwia Wysokińska
2018-01-04 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Żelków dz.328/21 Sylwia Wysokińska
2018-01-03 WÓJT GMINY SIEDLCE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w lesie stanowiącym własność Gminy Siedlce Sylwia Wysokińska
2017-12-28 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Chodów przy ul. Sokołowskiej 3 Sylwia Wysokińska
2017-12-28 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Strzała oznaczonej jako dz. 1141 Wysokińska Sylwia
2017-12-14 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Żelków Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 328/13 Sylwia Wysokińska
2017-12-14 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Żelków Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 328/11 Sylwia Wysokińska
2017-12-08 Wyniki przetargu na sprzedaż prwa własności nieruchomości położonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark jako działka 262 Sylwia Wysokińska
2017-12-07 Wyniki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości w miejscowości Stok Lacki - Folwark dz. nr 262 Sylwia Wysokińska
2017-12-06 Wyniki przeargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Iganie oznaczonych jako działki nr 519/5 i 508/5 Sylwia Wysokińska
2017-12-04 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Żelków-Kolonia oznaczonej jako działka nr. 328/15 Sylwia Wysokińska
2017-12-01 Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Żytnia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 26,27 i 45 Sylwia Wysokińska
2017-11-29 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność w 3/4 części Gminy Siedlce przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli w miejscowości Żelków-Kolonia oznaczonych jako działki nr. 503/2 i 503/3 Sylwia Wysokińska
2017-11-22 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa wlasności nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Opole oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 524 Sylwia Wysokińska
2017-11-22 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa wlasności nieruchomości położonej w miejscowości Opole Świerczyna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 61/2, 65,71/2,212 Sylwia Wysokińska
2017-11-15 Wykaz lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym na działce o nr ewid. 1731 o pow. 0,1273 ha w miejscowości Chodów ul. Sokołowska 3, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Sylwia Wysokińska
2017-11-10 Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 45,34 m2 i powierzchni przynależnej do lokalu 7,58 m2 położonego w miejscowości Chodów przy ul. Sokołowskiej 3, wraz z przynależnym udziałem 5292/28680 w prawie własności części wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1731 położona w miejscowości Chodów Sylwia Wysokińska
2017-10-19 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce przeznaczonych do zamiany położożonych w miejscowości Stare Opole oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 676/7, 107/1, 107/3, 107/5 Sylwia Wysokińska
2017-10-16 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Żelków Kolonia, gmina Siedlce dz. 328/11, 328/13, 328/15 Sylwia Wysokińska
2017-10-16 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Żelków Kolonia, gmina Siedlce dz.328/21 Sylwia Wysokińska
2017-10-06 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Strzała oznaczonej jako dz. 1141 Sylwia Wysokińska
2017-10-05 Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Strzała oznaczonej jako dz. 1141 Sylwia Wysokińska
2017-09-29 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Żytnia oznaczonej jako działki nr 113 i 114 Sylwia Wysokińska
2017-09-28 Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Opole Świerczyna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr : 61/2, 65, 71/2, 212 Sylwia Wysokińska
2017-09-28 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Stok Lacki - Folwark oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 262 Sylwia Wysokińska
2017-09-28 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Strzała oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1141 Sylwia Wysokińska
2017-09-28 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Iganie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 519/5 i 508/5 Sylwia Wysokińska
2017-09-28 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 524 Sylwia Wysokińska
2017-09-20 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce, położonej w miejscowości Żytnia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 26, 27, 45 Sylwia Wysokińska
2017-09-01 Informacja o wykazie nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Żelków - Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki : 328/11, 328/13, 328/15, 328/21 Sylwia Wysokińska
2017-09-01 Wykaz nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Żelków - Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki : 328/11, 328/13, 328/15, 328/21 Sylwia Wysokińska
2017-08-04 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Stok Lacki – Folwark, gmina Siedlce, dz. 262 Sylwia Wysokińska
2017-08-04 Informacja o wykazie nieruchomości położonych w miejscowościach: Stok Lacki – Folwark dz. 262, Strzała dz. 1141, Nowe Opole dz. 524, 694, 622, Nowe Iganie dz. 508/5, 519/5, Opole-Świerczyna dz. 61/2, 65, 71/2, 212 Sylwia Wysokińska
2017-08-04 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Strzała, gmina Siedlce dz. 1141 Sylwia Wysokińska
2017-08-04 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Nowe Iganie, gmina Siedlce dz. 508/5, 519/5 Sylwia Wysokińska
2017-08-04 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Nowe Opole, gmina Siedlce dz. 524 Sylwia Wysokińska
2017-08-04 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Nowe Opole, gmina Siedlce dz. 622 Sylwia Wysokińska
2017-08-04 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Nowe Opole, gmina Siedlce dz. 694 Sylwia Wysokińska
2017-08-04 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Opole-Świerczyna, gmina Siedlce dz. 61/2, 65, 71/2, 212 Sylwia Wysokińska
2017-08-04 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Nowe Iganie, gmina Siedlce dz.508/5, 519/5 Sylwia Wysokińska
2017-07-26 Sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Żytnia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 26, 27, 45, 113, 114, Sylwia Wysokińska
2017-05-29 Wykaz lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym na działce o nr ewid. 1731 o pow. 0,1273 ha w miejscowości Chodów ul. Sokołowska 3, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Sylwia Wysokińska
2017-05-29 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Pruszyn , gmina Siedlce, w ewidencji gruntów i budynków oznaczonej jako działki nr 232/1 i 233/3 Sylwia Wysokińska
2017-05-29 Informacja o wykazie lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 1731 w miejscowości Chodów, nieruchomości położonych w miejscowosci Grabianów oznaczonych jako dz. nr 368/3 i 654 oraz w miejscowości Pruszyn oznaczonych jako dz. nr.232/1 i 233/3 Sylwia Wysokińska
2017-05-29 Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Siedlce przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli położonych w miejscowości Grabianów dz. nr. 368/3 i 654 Sylwia Wysokińska
2017-05-05 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Stare Opole dz. 676/6 wraz z udziałem 1/7 części w działce nr 676/2 Sylwia Wysokińska
2017-05-02 Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Opole - Świerczyna dz. 50/3 Sylwia Wysokińska
2017-04-28 Informacja o wykazie nieruchomości położonych w miejscowościach: Biel dz.192/4, 192/5, Żytnia dz.26, 27, 45, 113, 114, Pruszynek dz.133 Sylwia Wysokińska
2017-04-28 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Biel dz.192/4 , 192/5 Sylwia Wysokińska
2017-04-28 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego położonej w miejscowości Żytnia dz. 26,27,45,113,114 Sylwia Wysokińska
2017-04-28 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Pruszynek dz. 133 Sylwia Wysokińska
2017-04-06 Informacja o wykazie 4 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym na działce o nr ewid. 1731 w miejscowości Chodów oraz nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Stok Lacki – Folwark oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 262 przeznaczonej do zamiany z osobą fizyczną na działkę nr 724 położoną w miejscowości Stok Lacki – Folwark. Sylwia Wysokińska
2017-04-03 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce przeznaczonej do zamiany dz. 262 Stok Lacki Folwark Sylwia Wysokińska
2017-04-03 Wykaz czterech lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym na działce o nr. ewid. 1731 w miejscowośch Chodów Sylwia Wysokińska
2017-03-13 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Opole-Świerczyna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 50/3 Sylwia Wysokińska
2017-03-13 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce, położonej w miejscowości Strzała oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 326/1 Sylwia Wysokińska
2017-03-10 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce położonych w miejscowości Stare Opole oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. 676/6 Sylwia Wysokińska
2017-02-17 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Ujrzanów dz. 513/2 Sylwia Wysokińska
2017-02-17 informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Wołyńce dz.304/2 Sylwia Wysokińska
2017-02-13 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu marki Skoda Octavia Sylwia Wysokińska
2017-02-10 Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Opole -Świerczyna o nr dz. 50/3 Sylwia Wysokińska
2017-02-10 Informacja o wyniku przetargu pismenego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Opole Świerczyna o nr dz. 236 Sylwia Wysokińska
2017-02-08 Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Ujrzanów dz. 519 Sylwia Wysokińska
2017-01-27 REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1.6 MR`01, wersja Run, Rok produkcji – 2003 Sylwia Wysokińska
2017-01-27 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU marki Skoda Octavia 1.6 MR`01, wersja Run, Rok produkcji – 2003 Sylwia Wysokińska
2017-01-27 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości połozonej w miejscowości Strzała oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 326/1 Sylwia Wysokińska
2017-01-17 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek w miejscowości Stare Opole oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr. 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8 Sylwia Wysokińska
2016-12-22 Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Siedlce, przeznaczonej do wydzierżawinia na okres 1 roku w miejscowości Purzec dz. 500 Sylwia Wysokińska
2016-12-22 Informacja o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce, położonej w miejscowości Purzec dz. 500 przeznaczonej do dzierżawy Sylwia Wysokińska
2016-12-16 WÓJT GMINY SIEDLCE ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Ujrzanów dz. 513/2 Sylwia Wysokińska
2016-12-16 REGULAMIN przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Ujrzanów dz. 513/2 Sylwia Wysokińska
2016-12-16 WÓJT GMINY SIEDLCE ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Ujrzanów dz. 519 Sylwai Wysokińska
2016-12-16 REGULAMIN przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce, położonej w obrębie Ujrzanów dz.519 Sylwia Wysokińska
2016-12-16 WÓJT GMINY SIEDLCE ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Wołyńce dz. 304/2 Sylwia Wysokińska
2016-12-16 Regulamin przetaru pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Wołyńce dz. 304/2 Sylwia Wysokińska
2016-12-09 Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 50/3 w miejscowości Opole-Świerczyna Sylwa Wysokińska
2016-12-09 Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 236 w miejscowości Opole-Świerczyna Sylwia Wysokińska
2016-12-02 Ogłoszenie IV przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce położonych w obrębie Stare Opole oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8 Sylwia Wysokińska
2016-12-02 Regulamin IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce położonych w obrębie Stare Opole oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8 Sylwia Wysokińska
2016-11-30 Informacja o wykazie nieruchomości stanowiącej własność w 3/4 części Gminy Siedlce preznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli dz. 503/2 i 503/3 w miejscowości Żelków - Kolonia Sylwia Wysokińska
2016-11-30 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej na rzecz współwłaścicieli dz. 326/1 w miejscowości Strzała Sylwia Wysokinska
2016-11-30 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność w 3/4 części Gminy Siedlce preznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli dz. 503/2 i 503/3 w miejscowości Żelków - Kolonia Sylwia Wysokińska
2016-11-23 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodów marki Jelcz 315 i Skoda Octavia Sylwia Wysokińska
2016-11-10 Ogłoszenie na sprzedaż samochdów marki Jelcz 315 i Skoda Octavia Sylwia Wysokińska
2016-11-04 Informacja o o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce położonych w miejscowości Stare Opole, dz.nr: 376/3, 376/4, 376/5, 376/6, 376/7, 376/8 Sylwia Wysokińska
2016-10-24 Informacja o wyniku przetargu - Żabokliki dz. 295/1 i dz. 298/6 Sylwia Wysokińska
2016-10-14 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych następujących nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach: Wołyńce dz. 304/2, Ujrzanów dz.519, 513/2 Sylwia Wysokińska
2016-10-03 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowościach: Nowe Opole dz.670/2, Opole Świerczyna dz.50/3, 236 Sylwia Wysokińska
2016-09-30 Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce położonych w miejscowości Stare Opole Sylwia Wysokińska
2016-09-30 Regulamin - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce położonych w miejscowości Stare Opole Sylwia Wysokińska
2016-09-19 Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego - Stare Opole dz. 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8 Sylwia Wysokińska
2016-09-12 WÓJT GMINY SIEDLCE ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Żabokliki Sylwia Wysokińska
2016-07-29 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Stare Opole Sylwia Wysokińska
2016-07-25 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Żabokliki dz. nr 295/1, 298/6 Sylwia Wysokińska
2016-06-07 Informacja o wyniku przetargu - Stare Opole - dz. nr 100/1 Sylwia Wysokińska
2016-06-07 Informacja o wyniku przetargu - Żelków-Kolonia dz. nr 396/9 Sylwia Wysokińska
2016-06-07 Informacja o wyniku przetargu - Chodów dz. nr 1078/2 Sylwia Wysokińska
2016-06-07 Informacja o wyniku przetargu - Stare Opole dz. nr 109/10, 109 /11 Sylwia Wysokińska
2016-06-07 Informacja o wyniku przetargu - Stare Opole dz. nr: 676/3, 676/4, 676/5, 676,6, 676/7, 676/8 Sylwia Wysokińska
2016-06-01 Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr: 295/1, 298/6 w Żaboklikach Sylwia Wysokińska
2016-05-25 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 lat - Golice dz. nr 90, 149, 325, 365; Chodów dz. nr 55/2 Sylwia Wysokińska
2016-05-11 Wykaz nieruchomości do zbycia - Jagodnia dz. nr 49 Sylwia Wysokińska
2016-05-10 Informacja o wykazie do zbycia - Jagodnia dz. nr 49 Sylwia Wysokińska
2016-04-18 Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Chodowie 1078/2 Sylwia Wysokińska
2016-04-18 Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 109/10 i 109/11 w Starym Opolu Sylwia Wysokińska
2016-04-18 Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 676/2, 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8 w Starym Opolu Sylwia Wysokińska
2016-04-18 Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 100/1 w Starym Opolu Sylwia Wysokińska
2016-04-18 Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 396/9 w miejscowości Żelków-Kolonia Sylwia Wysokińska
2016-02-24 Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Siedlce przeznaczona do sprzedaży - Chodów - działka nr 1078/2 Sylwia Wysokińska
2016-02-24 Nieruchomości stanowiące własność Gminy Siedlce przeznaczone do sprzedaży - Stare Opole - działki nr 109/10 i 109/11 Sylwia Wysokińska
2016-02-24 Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Siedlce przeznaczona do sprzedaży - Żelków-Kolonia - działka nr 396/9 Sylwia Wysokińska
Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych do dzierżawy: Golice dz. nr: 90, 149, 325, 365, Chodów dz nr 55/2 Sylwia Wysokińska