wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urząd Gminy Siedlce - Sprawozdania z wykonania budżetu

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2021-01-11 Uchwała Nr 3j./50/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2021-2028.
2020-12-08 Uchwała nr SI.439.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na rok 2021.
2020-12-08 Uchwała nr SI.438.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2021-2028
2020-09-29 Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
2020-09-02 Uchwała nr SI.287.2020 Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Siedlce informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku
2020-08-20 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020
2020-05-20 Urząd Gminy
2020-05-20 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2020-05-20 Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach
2020-05-20 Zespół Oświatowy w Golicach
2020-05-20 Zespół Oświatowy w Pruszynie
2020-05-20 Zespół Oświatowy w Stoku Lackim
2020-05-20 Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii
2020-05-20 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach
2020-05-20 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale
2020-05-20 Żłobek Gminny w Chodowie
2020-05-08 sprawozdania finansowe za 2020 rok
2020-04-27 Uchwała nr Si.177.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 27.04.2020 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
2020-01-17 Uchwała nr Si.49.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Siedlce na rok 2020
2020-01-17 Uchwała nr Si.48.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027
2019-12-10 Uchwała nr SI.435.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2020-2027
2019-12-10 Uchwała nr SI.436.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na rok 2020.
2019-09-12 Uchwała Nr Si.314.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 12 września 2019r.
2019-05-10 Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii
2019-05-10 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale
2019-05-10 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach
2019-05-10 Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach
2019-05-10 Szkoła Podstawowa w Pruszynie
2019-05-10 Szkoła Podstawowa w Golicach
2019-05-10 Zespół Oświatowy w Stoku Lackim
2019-05-10 Urząd Gminy
2019-05-10 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2019-05-10 Żłobek Gminny w Chodowie
2019-04-09 Uchwała Nr Si.149.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 roku o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
2019-01-17 Uchwała nr Si.85.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
2019-01-17 Uchwała nr Si.86.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
2018-12-04 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budzetowej na 2019 rok
2018-12-04 Uchwała RIO w spr. opinii o projekcie WPF na lata 2019-2027
2018-10-15 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018
2018-09-11 Uchwała Nr Si.347.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Siedlce informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.
2018-04-17 Uchwała Nr Si.190.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
2018-01-15 Uchwała Nr Si.65.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletnej Prognozie Finansowej na lata 2018-2015
2018-01-15 Uchwała Nr Si.64.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 15 stycnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Siedlce na rok 2018.
2017-12-06 Uchwała Nr Si.447.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2018- 2025
2017-12-06 Uchwała Nr S.446.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego
2017-09-11 Uchwała Nr Si.328.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 wrzesnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Siedlce informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku
2017-04-13 Uchwała Nr Si.170.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.
2017-03-23 UCHWAŁA Nr Si.69.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025
2017-01-12 Uchwała Nr Si.48.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Siedlce na rok 2017
2016-12-06 UCHWAŁA Nr S.439.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 6 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego
2016-12-06 Uchwała Nr Si.440.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Siedlce na lata 2017-2025
2016-04-27 UCHWAŁA Nr Si.174.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.
2016-01-19 Uchwała Nr Si.55.2016 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Siedlcach z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Siedlce na rok 2016.
2016-01-19 Uchwała Nr Si.56.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce przedstawionej w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2016-2025
2015-12-14 Uchwała Nr Si.490.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2016-2025.
2015-12-14 Uchwała Nr Si.491.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2016 oraz mozliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego.
2015-04-29 Uchwała Nr Si.175.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r.
2015-01-14 Uchwała Nr Si.20.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021
2015-01-14 Uchwała Nr Si.21.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Siedlce na rok 2015.
2014-12-01 Uchwała Nr S.468.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2015 oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego
2014-12-01 Uchwała Nr Si.469.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2015-2021
2014-04-23 Uchwała Nr Si.195.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.
2014-01-29 Uchwała Nr Si.94.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Siedlce, okreśłonego w uchwale budżetowej na rok 2014.
2014-01-29 Uchwała Nr Si.95.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020.
2013-12-06 Uchwała Nr Si.504.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Siedlce proponowanego na rok 2014.
2013-12-06 Uchwała Nr Si.505.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2014-2020.
2013-04-19 Uchwała Nr Si.192.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2012 rok
2013-01-21 Uchwała Nr Si.41.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Siedlce, określonego w uchwale budżetowej na rok 2013.
2013-01-21 Uchwała Nr Si.42.2013 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowościach planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finnsowej na lata 2013-2020.
2012-12-07 Uchwała Nr Si.492.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Siedlce proponowanego na rok 2013.
2012-12-07 Uchwała Nr Si.493.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2013-2020
2012-04-10 Uchwała Nr Si.144.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011
2011-11-25 Uchwała Nr Si.474.2011 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2012 i o możłiwościach sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały.
2011-11-25 Uchwała Nr Si.475.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 25 listopada 2011 r. dotycząca opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2012-2020.
2011-02-09 Uchwała Nr 64/S/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opinii o możliwościach sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Siedlce na rok 2011.
2011-02-09 Uchwała Nr 65/S/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowościach planowanej kwoty długu Gminy Siedlce na lata 2011-2015.
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
Sprawozdania finansowe za 2011 rok
Sprawozdania finansowe za 2012 rok
Sprawozdania finansowe za 2013 rok
Sprawozdania finansowe za 2014 rok
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
Sprawozdanie finasnowe za 2015 rok
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019
sprawozdanie z rocznego programu współpracy za rok 2016 Katarzyna Jezierska
sprawozdanie z rocznego programu współpracy za rok 2017 Katarzyna Jezierska
sprawozdanie z rocznego programu współpracy za rok 2018 Katarzyna Jezierska
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
sprawozdanie z rocznego programu współpracy za rok 2019