wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIX/358/2021 2021-01-28 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub NIE Uchwalony obowiązujący
XIX/234/2020 2020-03-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie NIE Uchwalony obowiązujący
0050.83.2018 2018-08-30 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 NIE Uchwalony obowiązujący
XLV/454/2018 2018-03-28 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub NIE Uchwalony obowiązujący