wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIV/299/2020 0001-01-01 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Porzeczkowa w miejscowości Grabianów TAK Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żytnia NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego na dofinasowanie zadania pn. ĄOpracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2021 rok NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Żabokliki – Kolonia NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie NIE Projekt aktu