wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Huszlew

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2021-04-132021-12-31Aktualizacja planu postępowan o udzielenie zamówień na rok 2021
2021-04-08 Obwieszczenie o wydaniu Opini Sanitarnej przez Mazowieckiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
2021-04-08 Obwieszczenie w wydaniu Opinii Sanitarnej przez Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
2021-03-23 I aktualizacja wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów
2021-03-05 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu postępowania
2021-03-04 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -" Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasna -Kolonia 8"
2021-03-04 Obwieszczenie -" Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasna -Kolonia 8"
2021-03-04 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu poztępowania zwieszonego- " Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasna -Kolonia 8"
2021-03-04 OBWIESZCZENIE O WYADANIU POSTANOWIENIA O PODJĘCIU POSTEPOWANIA ZAWIESZONEGO"Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasna -Kolonia 6"
2021-03-04 OBwieszczenie- "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasna -Kolonia 6"
Strona 1 of 51 (508 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567495051Następna