wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Huszlew

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
Nr 2/2021 2021-01-25 Powolanie GBS -Spis Powszechny Ludności i mieszkń NIE Uchwalony obowiązujący
22/2020 2020-07-22 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie NIE Uchwalony obowiązujący
Nr 15/2020 2020-05-29 Raport o stanie Gminy Huszlew za rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
7/2020 2020-02-28 W sprawie ustalenia dni wolnych w Urzędzie Gminy w Huszlewie i Gminnych Jednostkach Organizacyjnych w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
Nr9/2019 2019-05-31 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Huszlew za rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
Nr36/2018 2018-12-10 w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2018roku w Urzędzie Gminy w Huszlewie NIE Uchwalony obowiązujący
2/2018 2018-01-09 w sprawie: ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Huszlewie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Huszlew . NIE Uchwalony obowiązujący
Nr17/2017 2017-08-07 W sprawie ustalenia dni wolnych w Urzędzie Gminy w Huszlewie i Gminnych Jednostkach Organizacyjnych w roku 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
Nr19/2016 2016-08-19 ustalenia opłat czynszowych za korzystanie z gruntu NIE Uchwalony obowiązujący
Nr 10/2012 2012-06-11 ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie . TAK Uchwalony obowiązujący
Nr 2/2012 2012-01-25 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Huszlew TAK Uchwalony obowiązujący