wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-01-182019-02-15Informacja Starosty Łosickiego o wydanej decyzji dotyczacej budowy 4 hal drobiarskich o łacznej obsadzie 656DJP z obiekatami towarzyszącymi tj.; osadnik ścieków bytowych sztuk 3, osadnik ścieków technologicznych sztuk 3, cztery płyty fundamentowe z montażem silosów paszowych sztuk 8 w msc. Kopce, gm. Huszlew na działkach oznaczonych nr ewid. 395/2, 432, 433
2019-01-182019-02-15Informacja Starosty Łosickiego o wydanej decyzji dotyczacej budowy hali produkcyjnej z częścią badawczo rozwojową w msc. Woźniki, 08-200 Łosice na działce oznacxzonej nr ewid. 2/6, 4
2019-01-162019-02-07Obwieszczenie Starosty Łosickiego z dnia 16.01.2019r. w sparwie zawieszenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: BUdowa drogi gminnej w ciagu ul. Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele wraz z budową mostu na rzece Toczna w msc. Łosice, gm. Łosice
2019-01-082019-02-08Informacja Starosty Łosickiego o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy sieci kanalizacji z przyłaczem systemu grawitacyjnego w msc. Łosice ul. Czarkowskiego na działkach oznaczonych nr ewid. 183/6, 271
2019-01-072019-02-01Informacja Starosty łosickiego o wydanej decyzji Nr 2.2019 z dnia 04.01.2019 dot, budowy fermy z drobiu z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie zagrodowej w msc. Stare Łepki, gm. Olszanka na działkach oznaczonych nr ewid. 170, 174, 178
2019-01-072019-02-01Informacja Starosty łosickiego o wydanej decyzji Nr 1.2019 z dnia 03.01.2019r. w sprawie dot. pozwolenia na budowę kurników o łacznej obsadzie 1710 DJP z obiektami towarzyszącymi w zabudowe zagrodowej w msc. Szawły, gm. Olszanka na działkach oznaczonych nr ewid. 364,365
2019-01-042019-02-04Ogłoszenie informujące o dokonaniu zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej od km 0+004,35 do km 0+298,00 w msc. Chlebczyn, gm. Sarnaki
2018-12-282019-01-24Informacja Starosty Łosickiego o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dot. przebudowy linii napowietrznej nn na kablową wraz z oświetleniem drogowym nn, kolidujacej z zagospodarowaniem gospodarstwa specjalistycznego-pieczarkarni w msc. Dawidy na działkach oznaczonych nr ewid. 205, 217, 218, 219/1, 335/1, 337, gm.Olszanka
2018-12-282019-01-25Zawiadomienie Starosty Łosickiego przez obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:" budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele wraz z budową mostu na rzece Toczna" w msc. Łosice
2018-12-122019-12-31Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Strona 1 of 5 (49 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345Następna