wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
34/2019 2019-04-10 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. NIE Uchwalony obowiązujący
33/2019 2019-04-10 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg oraz innych spraw NIE Uchwalony obowiązujący
32/2019 2019-04-10 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach przy ul. Wiejskiej 3, w Łosicach NIE Uchwalony obowiązujący
31/2019 2019-03-29 w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg oraz innych spraw NIE Uchwalony obowiązujący
30/2019 2019-03-29 w sprawie przedłużenia powołania na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach przy ul. Wiejskiej 3 NIE Uchwalony obowiązujący
28/2019 2019-03-27 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
27/2019 2019-03-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
17/2019 2019-02-06 w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat łosicki za rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
16/2019 2019-02-06 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach. NIE Uchwalony obowiązujący
15/2019 2019-01-28 w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg oraz innych spraw NIE Uchwalony obowiązujący
13/2019 2019-01-28 w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego; NIE Uchwalony obowiązujący
11/2019 2019-01-28 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Łosicach reprezentowania i składania oświadczeń woli oraz wiedzy przy realizacji projektu pt. ĄZawodowcy przyszłości – zagraniczne praktyki szansą na sukces uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w ŁosicachÓ; NIE Uchwalony obowiązujący
10/2019 2019-01-28 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica w Łosicach reprezentowania i składania oświadczeń woli oraz wiedzy przy realizacji projektu pt. ĄZagraniczna mobilność początkiem kariery zawodowej młodych techników z ŁosicÓ; NIE Uchwalony obowiązujący
9/2019 2019-01-03 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności zapewniających realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki, pełniącej funkcję tego ośrodka NIE Uchwalony obowiązujący
218/18 2018-11-27 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 Ostatnia