wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 11 642 820,00 zł 11 361 728,00 zł 281 092,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł