wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Uchwały budżetowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LXII/253/2022 2022-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
LXII/252/2022 2022-12-29 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2023-2030 NIE Uchwalony obowiązujący
LXII/251/2022 2022-12-29 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi NIE Uchwalony obowiązujący
LXII/250/2022 2022-12-29 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
LXII/249/2022 2022-12-29 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2023 NIE Uchwalony obowiązujący
LXI/248/2022 2022-12-13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
LX/242/2022 2022-11-25 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 r. NIE Uchwalony obowiązujący
LIX/241/2022 2022-10-28 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
LIX/240/2022 2022-10-28 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2030 NIE Uchwalony obowiązujący
LVII/238/2022 2022-09-23 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
LVII/237/2022 2022-09-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2030 NIE Uchwalony obowiązujący
LVI/236/2022 2022-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego NIE Uchwalony obowiązujący
LVI/235/2022 2022-08-29 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 r. NIE Uchwalony obowiązujący
LVI/234/2022 2022-08-29 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2030 NIE Uchwalony obowiązujący
LV/232/2022 2022-06-29 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia