wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozkładanie na raty - Data umorzenia

Data: Nazwa Podatnika: Umorzona Kwota Nazwa Opłaty Rodzaj Pomocy Typ Podatnika Przyczyna Umorzenia Szczegóły
2015-10-12 Janina Chomicka 576,00 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika Pokaż
2015-10-12 Jarosław Rozwadowski 37 106,00 zł Podatek od środków transportu Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika Pokaż
2015-10-12 Stanisław Borkowski 12 617,00 zł Podatek od środków transportu Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika Pokaż
2015-06-18 Stanisław Wolski 501,00 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika Pokaż
2015-05-18 Stefan Jaszczuk 577,00 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika Pokaż
2015-04-15 Wojciech Biernacki 1 094,00 zł Podatek od środków transportu Umorzenie Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika Pokaż
2015-03-25 Stanisław Borkowski 14 568,00 zł Podatek od środków transportu Odroczenie Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika Pokaż
2015-02-09 Tomasz Parol 825,00 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika Pokaż