wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Szczegóły informacji:

Informacja o zgrodzeniach publicznych

Data: 2021-05-07
Autor: Wójt Gminy
Treść informacji / streszczenie:

Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) Wójt Gminy Olszanka informuje, że  zawiadomienia o zgromadzeniach  publicznych, które nie będą powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmian w jego organizacji można zgłaszać  pocztą elektroniczną na adres: [email protected] bądź telefonicznie pod numerem:

  • 83 357-51-23

Zgodnie z art. 22 ust. 1 zawiadomienie o zgromadzeniu powinno zawierać następujące elementy:

  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania ,przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia, ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-05-07
Data udostępnienia informacji 2021-05-07