wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Aktualności
Wydarzenia bieżące... - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2022-03-07 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 marca 2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
2020-04-08 Harmonogram dyżurów aptek - Uchwała Nr XXIV/112/2020 Rady Powiatu Łosickiego Starosta Powiatu Łosickiego
2019-10-07 Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 - Koło Łowieckie KRUK w Warszawie
2019-07-31 Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Olszanka na II półrocze 2019 r.
2019-07-19 Informacja - przełożony termin odbioru odpadów komunalnych.
2018-04-04 Informacja dotycząca wymiany pieców, termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii.
2018-01-03 Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych I półrocze 2018 r.
2018-01-01 Harmonogram dyżurów aptek
2017-07-03 Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych II półrocze 2017 r.
2017-04-26 Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Olszanka
2017-01-01 Harmonogram dyżurów aptek 2017 Rada Powiatu Łosickiego
2016-12-08 KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Zespołu Szkół w Olszance Wojciech Wawryniuk
2016-08-05 Nabór kandydatów do pracy na stanowisko głównego księgowego Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko w Łosicach.
2016-07-11 Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka dotyczące zgłaszania kandydatur na rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
2016-06-07 Rodzinny Rajd Rowerowy Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
2016-05-19 GUS - Badanie struktury gospodarstw rolnych 01.06 - 29.07.2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie
2015-10-22 Zmiana uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego Przewodnicząca Rady Powiatu
2015-07-24 Zarządzenie w sprawie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości położonej w Olszance
2015-06-12 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Olszanka w okresie od 02 września 2015 r. do 17 czerwca 2016 r. Kierownik GOPS w Olszance
2015-05-12 Ogłoszenie o konsultacjach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Olszanka na lata 2015 - 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach działania 9.3. Wójt Gminy Olszanka
2015-02-04 Harmonogram dyżurów aptek marzec - grudzień 2015 r. Starosta Łosicki
2014-07-07 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka Wójt Gminy Olszanka
2014-04-22 Zaproszenie na imprezę promocyjną "Nadbużańskie Ziołowe Spotkania" w Korycinach
2014-04-15 Ustalenia dnia wolnego od pracy Wójt Gminy Olszanka
2014-04-01 Konkurs pn. "Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców" Starostwo Powiatowe w Łosicach
2014-03-21 Informacja - dotyczy urzędowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach
2012-10-15 Konsultacje społeczne
2012-10-11 Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie podziału na jednomandatowe okręgi wyborcz
2012-03-19 informacji o środowisku i jego ochronie
2008-08-18 gminne stypendium socjalne
2008-06-26 Poszukujemy wykonawcy na budowę lini kablowej i oświetlenia ulicznego
2007-12-12 24 grudzień
2007-08-21 Wykaz nieruchomości do sprzedaży