wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
3/2023 2023-02-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NIE Uchwalony obowiązujący
2/2023 2023-02-07 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomości położonej na terenie gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
1/2023 2023-01-03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Olszanka oraz powołania komisji przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
50/2022 2022-12-30 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 r. NIE Uchwalony obowiązujący
48/2022 2022-12-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NIE Uchwalony obowiązujący
47/2022 2022-12-02 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w jednostkach organizacyjnych i budżetowych Gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
46/2022 2022-12-02 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej NIE Uchwalony obowiązujący
44/2022 2022-11-30 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 r. NIE Uchwalony obowiązujący
43/2022 2022-11-15 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy NIE Uchwalony obowiązujący
41/2022 2022-11-15 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
40/2022 2022-11-15 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2023-2030 NIE Uchwalony obowiązujący
39/2022 2022-10-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NIE Uchwalony obowiązujący
38/2022 2022-10-12 w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów oraz ustalnia Regulaminu Pracy Komisji NIE Uchwalony obowiązujący
37/2022 2022-09-30 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
36/2022 2022-09-30 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia