wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Informacje o zadaniach w realizacji

Upuść nagłówek kolumny tutaj by pogrupować po tej kolumnie
Status realizacji 
Dziedzina zadania 
Tytul 
Rozpoczęcie 
Planowane zakończenie 
Podgrupa zadań 
Grupa zadań 
W realizacjikanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnychBudowa oczyszczalni ściek...2011-06-012013-06-30Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
W realizacjikanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnychBudowa przydomowych oczys...2011-06-012013-06-30Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci