wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Urząd Gminy Olszanka - Top 10 - czyli 10 najbardziej poszukiwanych dokumentów jednostki

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2017-09-28 Statut Gminy Olszanka
2017-08-16 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 Wójt Gminy Olszanka
2017-04-27 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pietrusy i Nowe Łepki
2016-09-22 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka obręb Korczówka Rada Gminy Olszanka
2016-06-03 Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz oświadczenie
2016-05-16 Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
2016-05-16 Wzór protokołu z zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego
2016-05-16 Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
2016-05-16 Wzór listy obecności z zebrania wiejskiego
2016-05-16 Wniosek o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
2016-05-16 Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
2016-05-16 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
2015-08-27 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Olszanka na lata 2015-2020
2015-03-10 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Bolesty
2014-06-17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Olszanka na lata 2015-2020
Plan zagopodarowania przestrzennego Gminy Olszanka