wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Uchwały budżetowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XII/126/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w†Wołominie w†2012 roku z†przeznaczeniem na realizację zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i†Mareckiej w†Kobyłce wraz z†infrastrukturą drogową"† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/125/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w†Wołominie w†2012 roku z†przeznaczeniem na realizację zadania: ,,Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w†Wołominie"† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/124/11 2011-12-29 Uchwała Budżetowa Miasta Kobyłka na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XII/123/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata† 2012 - 2024 TAK Uchwalony obowiązujący
XII/122/11 2011-12-29 Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/121/11 2011-12-29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011 - 2024 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/113/11 2011-11-30 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/112/11 2011-11-30 TAK Uchwalony obowiązujący
X/97/11 2011-10-27 NIE Uchwalony obowiązujący
IX/80/11 2011-09-22 TAK Uchwalony obowiązujący
IX/79/11 2011-09-22 TAK Uchwalony obowiązujący
VII/59/11 2011-06-17 zmieniający uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
VI/57/11 2011-05-26 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
VI/55/11 2011-05-26 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011 - 2024 NIE Uchwalony obowiązujący
II/12/10 2010-12-28 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia